Vietnamese Remote Learning Term 2 Update

08 April, 2020

Kính gửi các gia đình

Tôi hy vọng thông tin liên lạc của tôi hôm nay thấy tất cả quý vị mạnh khoẻ và an toàn.

Sáng nay, Thủ Hiến Daniel Andrew nói với tiểu bang liên quan đến trẻ em tại các trường học Victoria chuyển sang học tập và chăm sóc từ xa bắt đầu trong Học Kỳ 2. Điều này để tiếp tục hỗ trợ sự giản cách xã hội và làm chậm sự lây lan của COVID-19.

Điều này có nghĩa là tất cả học sinh nên học ở nhà trong Học Kỳ 2, với ngoại lệ được phép cho các học sinh và gia đình làm việc trong các dịch vụ thiết yếu. Điều này bao gồm các cha mẹ không thể làm việc tại nhà và/hoặc trẻ em dễ bị tổn thương.

Nếu quý vị rơi vào một trong những thể loại này, vui lòng gửi email cho tôi tại principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au, vào Thứ Năm ngày 9 tháng Tư lúc 4pm, cho tên con/các con của quý vị và dịch vụ thiết yếu quý vị cung cấp cho cộng đồng.

Như đã nêu trong thư gửi các gia đình, vào lúc kết thúc Học Kỳ 1, các chương trình học tập cho tất cả học sinh sẽ được cung cấp thông qua See Saw và/hoặc Google Classroom cho tất cả học sinh. Điều này sẽ bắt đầu vào thứ Tư ngày 15 tháng Tư, vì Thứ Ba ngày 14 tháng Tư sẽ là Ngày Học Tập Chuyên Nghiệp.

Các hướng dẫn hàng ngày cho việc học từ xa sẽ ở trên flexibuzz hoặc để trên Google Classrooms hoặc See Saw vào thứ Tư ngày 15 tháng Tư. Trong Học Kỳ 2, nhân viên giảng dạy sẽ có mặt từ 9 – 3:30pm, để quý vị liên lạc.

Đối với những học sinh không có lựa chọn nào khác ngoài việc đến trường, chương trình học được dạy tại chỗ sẽ giống như chương trình học được giao cho học sinh thực hiện việc học từ xa. Học sinh học tại chỗ sẽ được giám sát bởi một giáo viên, nhưng theo chương trình giảng dạy và học tập được cung cấp bởi giáo viên lớp học của các em.

Tôi cảm ơn quý vị trước cho sự tiếp tục hỗ trợ và hợp tác của quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này và những ngày tốt đẹp hơn sẽ quay trở lại

Xin Chúa phù hộ, hãy giữ an toàn và giữ gìn sức khỏe.

Mrs Joanne Webster

<    Back to Articles